{"publish_datetime":"2016-05-30 23:15","tags":["BNP"],"title":"BNP steg med 0,5 procent","country":"se"}
SVERIGE23:15

BNP steg med 0,5 procent

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,5 procent första kvartalet, säsongrensat och jämfört med fjärde kvartalet 2015. Ökade fasta bruttoinvesteringar och hushållskonsumtion bidrog mest, medan ökad import och sänkt export drog ner BNP-tillväxten.

Jämfört med föregående publicering i februari har den faktiska BNP-utvecklingen för helåret 2015 reviderats upp med 0,1 procentenheter till 4,2 procent.

Källa: SCB