Räkna ut direktavkastning

Direktavkastning är ett av de viktigaste nyckeltalen att titta på när det kommer till handel med aktier på längre sikt. Direktavkastningen på en aktie får man fram genom att dela utdelningen med aktiekursen.

Räkneexempel

En uträkning av direktavkastningen på Telia kan se ut som följande:

Utdelning per år: 3 kr
Telia aktiekurs: 43 kr

3/43 = 0,0697

Direktavkastningen blir då 6,9%