Aktieutdelningar

En aktieutdelning är precis som det låter en utdelning till aktiebolagets aktieägare och kan ske i både privata och börsnoterade aktiebolag. Varje år hålls en årsstämma där utdelning och utdelningsdatum fattas.

Svenska bolag brukar i regel ha aktieutdelning en gång per år medan bolag i exempel USA kan ha utdelning kvartalsvis eller månadsvis. Exempel på stabila och svenska utdelningsaktier är: H&M, Atlas Copco, Wallenstam, Hufvudstaden, Castellum

Räkneexempel

Kalle äger 100 st. aktier i H&M där varje aktie ger 9,75 kr i utdelning.

100 x 9,75 = 975 kr

Kalle får alltså i år 975 kr i aktieutdelning.