A-aktier och B-aktier

Ett aktiebolag kan ge ut både A-aktier och B-aktier där skillnaden är att A-aktier har ett större röstvärde.
(Räknat antal röster)
A-aktier är ofta värda 10 röster medan B-aktier är värda 1 röst, röstvärdet för en aktie får dock inte vara mer än 10 gånger högre en annan aktie.
I enstaka fall kan B-aktier istället ha ett större röstvärde än A-aktier.

Varför har man olika röstvärden?

Främsta anledningen till olika aktier och röstvärden är för att man vill att en viss ägargrupp skall ha kvar det avgörande inflyttandet över företaget och rösterna på bolagsstämman.
Det skulle annars vara svårt att göra vid kapitalökning och eventuella nyemissioner.
Alla har rätten att köpa både A- och B-aktier men då omsättningen oftast är betydligt lägre kan det ibland vara svårt att få avslut.